Dzień otwarty WIEA 2023

21.02.2023 – w godzinach 9:00-15:00

Zapraszamy na największy dzień otwarty wydziału w województwie lubuskim.

Dzień otwarty Wydziału Informatyki Elektrotechniki i Automatyki to wyjątkowa możliwość uczestnictwa w:

20 pokazach w laboratoriach

10 wykładach

pokazach i wykładach firm współpracujących z wydziałem

poznania kierunków studiów: informatyka, biznes elektroniczny, automatyka i robotyka, elektrotechnika. 

Zapraszamy uczniów szkół średnich wraz z opiekunami w formie zorganizowanych grup. 

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy

https://wiea.uz.zgora.pl/fcp/iHVEUFAgNARASPgMAUVFORFVJSE4aEgYPOxoISVwdEQoLS0YfBw8NRklJHB9OR0YFGSwAGhQfBQgHBw0JCUVeBxQUDxk/79/public/dzien_otwarty_pliki/dzien_otwarty_pliki_2023/dzien_otwarty_wiea_2023_-_program_v2.pdf


Na podstawie zgłoszeń, zostanie przygotowany indywidualny program wizyty i przesłany do opiekunów grup. 

Dzień otwarty będzie realizowany w formie stacjonarnej, w budynku Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki. 

ul. Prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra

Kontakt do mediów oraz opiekunów grup (nauczycieli):

Michał Doligalski e-mail: m.doligalski@imei.uz.zgora.pl tel. 798 441 524