Smutna wiadomość

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Danuty Poch, emerytowanej nauczycielki Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie, a wcześniej Szkoły Podstawowej nr 8 w Lesznie. Uczyła młodzież trudnego języka rosyjskiego, ale przede wszystkim była wspaniałym pedagogiem, fantastyczną wychowawczynią i prawdziwym  przyjacielem wielu pokoleń młodych ludzi. Działała w harcerstwie i TPPR. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.