23 lutego Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 

Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia. Depresja to bardzo podstępna i wyniszczająca choroba związana z zaburzeniami nastroju. Mimo tego, że występuje bardzo często, wciąż jest stygmatyzowana, a osoby na nią cierpiące wstydzą się szukać pomocy. Depresja jest uleczalna, choć może nawracać Depresja i związane z nią zaburzenia mogą mieć głęboki wpływ na wszystkie aspekty życia, w tym wyniki w szkole, produktywność w pracy, relacje z rodziną i przyjaciółmi oraz zdolność do uczestniczenia w społeczeństwie. Depresja dotyka wszystkich
ludzi niezależnie od pochodzenia: dzieci, młodzież, starsze osoby, bogatych i biednych. Depresję można i należy leczyć. Najkorzystniejsze są metody kompleksowe, obejmujące psychoterapię i farmakoterapię. Nowoczesne leki antydepresyjne działają skutecznie i są bezpieczne. 
Zamiast udzielać dobrych rad wspieraj emocjonalnie, rozmawiaj, interesuj się, zapytaj co się dzieje? Jak możesz pomóc?

Jeśli obserwujesz u swojego dziecka niepokojące zachowania zapraszamy na konsultacje.

Psycholog szkolna Wioletta Wysokińska

Pedagog szkolna Lidia Jaszczak