Akcja BohaterON

Po raz kolejny nasza szkoła otrzymała dyplom potwierdzający udział w Akcji BohaterON. Projekt polega na propagowaniu informacji o Powstaniu Warszawskim oraz pielęgnowaniu pamięci o uczestnikach powstania. W ramach akcji uczniowie na lekcjach historii obejrzeli film o życiu codziennym powstańców oraz uczestniczyli w warsztatach dotyczących w/w tematyki.