Defibrylator AED oddany do użytku

27 stycznia 2023 roku o godz. 11.00 w obecności przedstawicieli uczniów wszystkich klas nastąpiło uroczyste oddanie do użytku defibrylatora zewnętrznego AED, który zawisł na ścianie naszej szkoły przy głównym wejściu do ZST – CKZiU.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wice Dyrektorzy Szkoły: Pan Grzegorz Pilzak i Pan Dariusz Bojek, pomysłodawca akcji Pan Renato Kaźmierczak oraz przedstawiciel uczniów – Piotr Kraczewski z 3 TS.

Defibrylator poświęcił ks. Wojciech Brzoski.

Podczas uroczystości współorganizator akcji „Defibrylator w Koniorze” Pan Mariusz Rakowicz przedstawił zamysł całej akcji, która zakończyła się sukcesem i przedstawił sprawozdanie finansowe, które przedstawia się następująco:

– wpłaty uczniów (BRAWO dla WAS) – 4241 zł,

– wpłaty nauczycieli i pracowników szkoły – 550 zł,

– wpłata Wolontariatu szkoły (Pani Maria Tomaszewska i Pani Monika Bródka) – 400 zł,

– wpłata uczestników III Mistrzostw Miasta Leszna w badmintonie – 1160 zł.

Łącznie zebrano 6351 zł.

Brakującą kwotę 2000 zł dołożył przyjaciel naszej szkoły Pan Łukasz Misiewicz – Prezes ARTH SOFT.

Zakupiony defibrylator kosztował 8300 zł.

Podłączenia urządzenia podjął się Pan Tomasz Bojanowski razem z naszymi uczniami, za co serdecznie dziękujemy.

Cel osiągnięty!!!

Obyśmy NIGDY, ani My ani mieszkańcy Leszna z najbliższej okolicy naszej szkoły –  których będziemy chcieli zaprosić w celu przeprowadzenia krótkiego szkolenia z obsługi defibrylatora AED –  nie musieli korzystać z tego urządzenia.

Jednak, gdyby ten defibrylator miałby uratować choć jedno życie ludzkie, to na pewno było warto!!!

Na zakończenie zaproszeni goście raczyli się pyszną kawą oraz tortem, który pięknie zrobiła Piekarnia – Ciastkarnia „Kolan”.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji.

Jako ZST – CKZiU w Lesznie włączamy się do wielu przedsięwzięć na rzecz seniorów, starszych jak i dzieci.

Tym razem zrobiliśmy coś dobrego dla siebie!!!

https://elka.pl/content/view/113258/80/