KONKURS PLASTYCZNYDLA UCZNIÓW VII I VIII KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ZST-CKZiU zaprasza uczniów ostatnich klas szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „TWÓJ STYL – TWÓJ OUTFIT”. Zadaniem uczestników jest wykonanie projektu plastycznego ubioru (outfitu), który będzie pokazywał ich własny, indywidualny styl i podejście do mody. Projekt ubioru powinien być narysowany na sylwetce.  Prace w formacie A4, wykonane dowolną techniką, należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu ZST-CKZiU do 20 marca 2023 r.

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie podczas Drzwi Otwartych, które odbędą się 25 marca 2023 r. Na laureatów I, II i III miejsca czekają nagrody.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Szczegółowe zasady konkursu określa załączony poniżej regulamin.

REGULAMIN KONKYRSY