Konkurs: „PRZEMOC MOIMI OCZAMI”

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zorganizował pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Fundacji „Dziecko w Centrum” konkurs pn. „Przemoc moimi oczami”, którego odbiorcami są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z rejonu województwa wielkopolskiego. Ideą konkursu jest nauka i promowanie zachowań przeciwstawiania się przemocy oraz wyrażania wobec niej dezaprobaty. 

Kategorie prac:

1) plakat, fotografia, ulotka

2) spot lub materiał filmowy (czas trwania do 45 sekund).

Każdy uczestnik może stworzyć tylko jedną pracę, dopuszcza się złożenie pracy grupowej autorstwa nie więcej niż trzech osób.

Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace autorstwa uczestników, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, przepisów prawa oraz nigdzie uprzednio niepublikowane.

Termin oddania pracy: 17 kwietnia 2023r. do pedagog szkolnej. Prace muszą być opisane wg. wzoru określonego w regulaminie.

Regulamin do pobrania tutaj: REGULAMIN