Nakrętki dla Emilki Pochanke

Szkolny wolontariat zachęca wszystkich nauczycieli, uczniów i ich rodziców do zbierania nakrętek. W tym roku zbieramy nakrętki dla Emilki Pochanke. Dziewczynka choruje na rozszczep kręgosłupa, przepuklinę oponowo-rdzeniową oraz wodogłowie. Emilka potrzebuje stałej rehabilitacji. Wszyscy, którzy zechcą pomóc w akcji i zaangażować się w pomoc dla Emilki, bardzo proszę o przynoszenie nakrętek do szatni szkolnej w budynku ZST.