Praktyczne szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

28 lutego 2023 roku w ramach dzielenia się wiedzą czterech nauczycieli ZST – CKZiU w Lesznie postanowiło podzielić się ze swoimi koleżankami i kolegami z pracy wiedzą praktyczną z pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkoda jedynie, że tylko 9 pracowników naszej szkoły skorzystało z tej ciekawej, a przede wszystkim przydatnej formy wiedzy praktycznej, jak pomóc osobie poszkodowanej w różnych sytuacjach zagrożenia.

         W pierwszej części szkolenie podzielone było na dwie grupy, które ćwiczyły na przemian. Pan Renato Kaźmierczak przybliżał wiedzę z resuscytacji krążeniowo – oddechowej osób dorosłych, dzieci oraz niemowląt, a także użycia defibrylatora zewnętrznego AED, natomiast Pan Mariusz Rakowicz ćwiczył z koleżankami i kolegami bandażowanie różnych części ciała w zależności od uszkodzenia ciała (skręcenia, złamania, skaleczenia, ciało obce w organizmie, amputacja, krwotoki).

         Po zdobyciu wiedzy, do praktycznego dzieła jej sprawdzenia przystąpili Pan Mariusz Zakrzewski i Pan Karol Kowalski.

         Przy pomocy pozoranta, którym był uczeń klasy 2 TI Maksym Szalkowski (któremu serdecznie dziękujemy) przygotowali złożone sytuacje, które mogą się zdarzyć podczas różnego rodzaju wypadków. Grupa musiała ze sobą współpracować i wykazać się wiedzą w jakiej kolejności należy działać, które czynności ratownicze są wykonywane na początku, a które mogą być wykonane później.

         Były to na pewno dobrze spędzone 2 godziny praktycznej nauki pierwszej pomocy przedmedycznej, która może się przydać w trudnych sytuacjach naszego życia gdy będziemy musieli działać w celu ratowania zdrowia lub życia ludzkiego.

         Dzień później Pan Renato Kaźmierczak i Pan Mariusz Rakowicz zaprosili mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych znajdujących się w pobliżu naszej szkoły w celu przeszkolenia z użycia Defibrylatora AED, który zawisł przy wejściu do naszej szkoły.

Szkoda jedynie, że z zaproszenia skorzystało tylko trzech mieszkańców. Cóż. Pocieszeniem jest chociaż to, że dostając od nas zaproszenie mają wiedzę, że takie urządzenie jest i mogą w razie potrzeby z niego skorzystać.