Docieplenie i zaizolowanie fundamentów w części administracyjnej budynku D

po otwarciu ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:

„Docieplenie i zaizolowanie fundamentów w części administracyjnej budynku D”.

została wybrana firma:

DOLMI-BUD

Michał Dolczewski

ul. Natalii Tułasiewicz 12

64-113 Kąkolewo

NIP 698-137-45-93.

Dziękuję