Certyfikat – Młode Głowy

Fundacja UNAWEZA z siedzibą w Warszawie oświadcza, że Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie wziął udział w projekcie pt. „Młode Głowy – Otwarcie o zdrowiu psychicznym” polegającym na przeprowadzeniu badań naukowych dotyczących zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi.