„Sprzątanie Świata 2023”

Dnia 15 września 2023 roku uczniowie z klas 5TI, 2TP i 1TP, pod opieką swoich wychowawczyń, Pani Zofii Kolasy, Pani Aliny Juźwiak i Pani Małgorzaty Tarnawskiej, włączyli się aktywnie w akcję ,,Sprzątania świata”.
Celem wyjścia było nie tylko oczyszczenie lasu i terenów miejskich z odpadów, ale również propagowanie świadomości ekologicznej wśród społeczności szkolnej. Uczniowie po kilku godzinach sprzątania uzbierali bardzo dużo worków śmieci, ale pojawiały się również śmieci wielkogabarytowe takie jak basen, wykładziny czy koła samochodowe.
Akcje takie są potrzebne ponieważ, promują nieśmiecenie i edukację odpadowa oraz inicjują działania, dzięki którym zmniejsza się nasz negatywny wpływ na środowisko.