Dzień Edukacji Narodowej 2023

13 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej oraz 250-tą rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej.

W trakcie akademii nie zabrakło przemówień, życzeń oraz kwiatów dla nauczycieli i dyrekcji. W pierwszej części uroczystości Pani Dyrektor Renata Perek podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za zaangażowanie i  życzyła wytrwałości oraz dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Wyróżnieni nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły otrzymali Nagrody Dyrektora Szkoły.

Następnie odbyło się ślubowanie, Pan Wicedyrektor Grzegorz Pilzak dokonał pasowania uczniów klas pierwszych, którzy z rąk wychowawców otrzymali Akty Pasowania i stali się tym samym członkami szkolnej społeczności.

Oprawę muzyczną pod opieką Pani Magdaleny Nowackiej zapewnił zespół instrumentalny oraz uczennice klas pierwszych naszej szkoły.

Mamy nadzieję, że uczniowie klas pierwszych zapamiętają tę uroczystość, a zwłaszcza słowa, które wygłosili przy Sztandarze Szkoły podczas ślubowania.

Wszystkim uczniom klas pierwszych życzymy wielu sukcesów i przyjemnej atmosfery w naszej szkole!