Spotkania z absolwentami

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, którego hasło przewodnie brzmi: „Talent i praca – to się opłaca”,  w dniu 18 października  odbyły się spotkania z absolwentami naszej szkoły, zorganizowane przez  doradczynie zawodowe: Monikę Bródkę i Marzenę Tomaszewską.

Niezmiernie miło było nam gościć dawnych uczniów, którzy przedstawili młodzieży swoją ścieżkę kariery. Ich droga do zawodowego sukcesu może stanowić doskonały drogowskaz dla młodych ludzi w takiej szkole jak nasza, być impulsem do  poszukiwania własnego ukierunkowania zawodowego, a także inspiracją do refleksji nad wartością wykształcenia oraz zdobywania różnorodnych kwalifikacji. 

Absolwenci podzielili się z młodzieżą swoimi wspomnieniami, pokusili się też o spojrzenie na czas nauki w ZST z perspektywy osób, które osiągnęły sukces w życiu zawodowym.

Te właśnie spostrzeżenia i przydatne wskazówki w odbiorze uczniów okazały się najcenniejsze.

Bardzo dziękujemy naszym gościom za podzielenie się z młodzieżą swoją pasją, wiedzą i doświadczeniami.