ZADUSZKI 2023

Naszą szkolną tradycją jest wspominanie przy okazji dnia Wszystkich Świętych oraz Zaduszek osób związanych z Zespołem Szkół Technicznych w Lesznie – dyrektorów, nauczycieli, pracowników obsługi, a także uczniów. Młodzież wraz z opiekunami odwiedza leszczyńskie cmentarze
i zapala znicze – znaki pamięci i nadziei. Nie zapominamy o mogile ostatniego dowódcy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty – płk Władysława Wiecierzyńskiego. Ten szczególny czas jest także pretekstem do refleksji nad przemijaniem i kruchością naszego doczesnego bytowania…

Wszystkie te akcenty pięknie podkreśla przygotowany na okoliczność Zaduszek wystrój. Jest to efekt współpracy nauczycielek: Marii Tomaszewskiej, Moniki Bródki, Lidii Jaszczak i Justyny Wileckiej.