Wyniki konkursu  „Twój model geograficzny”

W dniach od 07.11.2023 r. do 07.12.2023 r. odbył się w Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego konkurs geograficzny pt. „Twój model geograficzny”. Wszystkie wykonane przez uczniów dzieła są świetnym dowodem na umiejętność kreatywnego i twórczego myślenia oraz rozumienia wzajemnych powiązań pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego. Komisja konkursowa po dokonanej ocenie prac zdecydowała, że:

I miejsce zajmuje: Marcin Kazubek  z kl. 1TS

II miejsce zajmuje: Julia Bogdanów kl. 2TM, Piotr Dudziak kl. 2TM, Marcel Faryna kl. 5TP

III miejsce zajmuje: Patryk Kozak kl. 2TI, Szymon Jankowiak 2TI

GRATULUJEMY!!!!