„Finis  coronat opus”…

… czyli „Koniec wieńczy dzieło”. W dniu 24 stycznia br. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Antyku. Brali w nim udział uczniowie wszystkich klas pierwszych. Uczniowie zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi wiadomości z zakresu mitologii greckiej i rzymskiej oraz historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Głównym celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie różnych aspektów kultury antycznej. Pierwszy raz konkurs miał formę internetowego quizu. Odbył się on na platformie Quizziz. Rywalizacja była bardzo zacięta, a różnice w punktacji – niewielkie.

Wszystkim biorącym udział w konkursie dziękujemy. Zwycięzcom składamy gratulacje.

Klasyfikacja indywidualna:

1. Dorota Piotrowska     1 TI
2. Barbara Samol            1 TO
3. Kacper Wolny             1 TM

Klasyfikacja klas:

1.    1 TI
2.    1 TM
3.    1 TO

Organizatorzy: nauczyciele języka polskiego