„Samochody spalinowe są lepsze od elektrycznych” – debata oksfordzka

Debata oksfordzka to szczególny, sformalizowany typ dyskusji dwóch drużyn – propozycji i opozycji – nad postawioną tezą, W listopadzie 2023 r. w ramach projektu „WłączaMY ZERO WASTE” trener CREO pan Krzysztof Mączka przeprowadził warsztat, w którym zapoznał uczniów z zasadami debat oksfordzkich.  Uczniowie sprawdzili swoje umiejętności w dniu 15 stycznia na debacie  pt. „Samochody spalinowe są lepsze od elektrycznych”. W rolę marszałka wcieliła się uczennica Katarzyna Fiebig, sekretarzem była Marta Kicińska, po stronie propozycji zasiedli: Kamil Skiba, Tobiasz Szefner, Piotr Jaśkiewicz i Nikola Owczarczyk. Stronę opozycji reprezentowali: Kacper Nawrocki, Franciszek Siejak, Jan Kaziów, oraz Oskar Hermanowicz. Na widowni zasiedli uczniowie z klasy III TP oraz V TP. Na początku strony przedstawiły swoje argumenty, po których zaczęła się burzliwa dyskusja. Udział w debatach oksfordzkich rozwinął u uczniów umiejętność  uważnego słuchania i nauczyła poszanowania innego punktu widzenia. Rozwinęła również umiejętności twórczego i krytycznego myślenia.