KONKURS „ONE OUT OF TEN” ROZSTRZYGNIĘTY!

W środę, 7 lutego w naszej szkole odbył się finał konkursu językowego sprawdzający wiedzę uczniów na temat Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Reprezentanci klas w etapie ustnym i pisemnym musieli wykazać się rozległą wiedzą dotyczącą m. in. historii, geografii, polityki, sztuki, kultury i sportu. W finale konkursu najlepiej poradzili sobie reprezentanci klas 4TI, 5TM1 oraz 4TMI, którzy zajęli kolejno 1, 2 i 3 miejsce. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Radę Rodziców oraz Wydawnictwo Macmillan. Dziękujemy!