KONKURS PLASTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: „UBIÓR W BLASKU REFLEKTORÓW – PROJEKT DLA GWIAZDY”

ZST-CKZiU zaprasza uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „UBIÓR W BLASKU REFLEKTORÓW – PROJEKT DLA GWIAZDY”. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu plastycznego ubioru scenicznego lub wieczorowego na wystawną galę dla swojej ulubionej gwiazdy muzyki, filmu, sportu itd. Projekt powinien oddawać indywidualny styl wybranej gwiazdy oraz pokazywać oryginalne podejście i kreatywność autora projektu.Projekt ubioru powinien być narysowany na sylwetce.  Prace w formacie A4, wykonane dowolną techniką, należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu ZST-CKZiU do 5 kwietnia 2024 r.

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie podczas Drzwi Otwartych, które odbędą się 13 kwietnia 2024 r. Na laureatów I, II i III miejsca czekają nagrody.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Szczegółowe zasady konkursu określa załączony poniżej regulamin.

Regulamin: tutaj