Zawód: modystka, czyli sztuka tworzenia nakryć głowy

Uczennice klasy 2 TO miały okazję zaznajomić się z kolejnym rzemiosłem związanym z branżą odzieżową. W ramach spotkań zawodoznawczych, 14 maja br., szkolną pracownię krawiecką odwiedziła modystka, p. Jagoda Kowalewska, która kontynuuje rodzinne tradycje i tworzy nakrycia głowy w pracowni modniarskiej w Lesznie. Uczennice mogły z bliska przyjrzeć się różnym kapeluszom, fascynatorom, opaskom, a także je przymierzyć, co uczyniły z dużym entuzjazmem. Dowiedziały się, ponadto, jak przebiega proces tworzenia nakryć głowy od inspiracji, pomysłu, przez kształtowanie kaplinów na drewnianych formach, po wykańczanie i ozdabianie wyrobów. Zapoznały się również z dziełami sztuki z dziedziny modniarstwa zamieszczonymi w albumach i zagranicznych magazynach. Fachowiec z zamiłowaniem do swojego rzemiosła potrafi zarazić swoją pasją najbardziej obojętnych. Być może po tym spotkaniu i w naszych uczennicach zaczęła  się tlić iskierka zainteresowania sztuką modniarską i chęć zgłębiania tej dziedziny.

Dziękujemy p. Jagodzie Kowalewskiej za poświęcony czas i przybliżenie tajników swojej pracy.

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z doradczyniami zawodowymi ZST-CKZiU oraz CWRKDiZ w Lesznie.