Program AKCJA ZIMA 2018

URZĄD MIASTA LESZNA -WYDZIAŁ EDUKACJI współdziałając z WYDZIAŁEM KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ, przy współpracy DYREKTORÓW SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, MOSiR, BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ, MBWA
Z A P R A S Z A
D Z I E C I I M Ł O D Z I E Ż
DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA
W OKRESIE FERII ZIMOWYCH W ZAJĘCIACH
„Z I M A – 2 0 1 8”

Dzieci i młodzież biorąca udział we wszystkich zajęciach w ramach AKCJI ZIMA 2018 zobowiązani są do przedłożenia pisemnej zgody rodziców na uczestniczenie w zajęciach.

Więcej:
[gview file=”https://zst-leszno.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/Program-AKCJA-ZIMA-2018.doc”]