„Klub Doradców Kariery”

Doradcy Zawodowi z Zespołu Szkół Technicznych CKZiU dołączyli do grona uczestników „Klubu Doradców Kariery” działającego przy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie (CWRKDiZ). Celem Klubu jest wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych, propagowanie doradztwa edukacyjno – zawodowego na każdym poziomie kształcenia, wypracowanie siatki wsparcia dla doradców z subregionu leszczyńskiego, stworzenie multimedialnej bazy z narzędziami z zakresu doradztwa zawodowego, uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, konsultacjach. Ponadto Klub współpracować będzie z Powiatowymi Urzędami Pracy, Stowarzyszeniem Doradców Zawodowych, Ochotniczymi Hufcami Pracy, rodzicami, uczelniami wyższymi, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi etc. W ramach pierwszego spotkania odbyło się szkolenie na temat : „Grupowe doradztwo edukacyjno – zawodowe” które przeprowadziła pani Natalia Kęsek – doradca zawodowy, trener, pedagog współtwórca kwartalnika „Doradca Kariery”. Spotkania Klubu doradczego odbywać się będą cyklicznie co kwartał.