Pierwszy dzień rekolekcji

22 i 23 listopada 2018 roku w naszej szkole uczniowie uczestniczyli w pierwszym dniu rekolekcji. W ramach tego dnia gościliśmy p. Patryka Kowalskiego, certyfikowanego terapeutę i pedagoga, kierownika Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień „Wierzenica”. Gośż przeprowadził warsztaty w tematyce uzależnień od substancji psychoaktywnych i zagrożeń z tym związanych. Opowiedział także o pracy w ośrodku, w którym przez 12 miesięcy młodzi ludzie wychodzą z narkomanii. Zwrócił uwagę także na element wiary, który może stać się czynnikiem wzmacniającym w walce z nałogiem. Uczestnicy mieli okazję poznać fakty na temat narkotyków i obalić mity, które często funkcjonują w środowisku młodzieży.