Kolejna lekcja otwarta z badmintona dla nauczycieli Leszna i powiatu leszczyńskiego

Pierwsza taka lekcja w naszej szkole odbyła się 13 grudnia 2017 roku. Był to pierwszy moduł szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego z nauczania badmintona na temat „Badminton w szkole – podstawy metodyki nauczania”.

25 lutego 2019 roku nauczyciel wychowania fizycznego Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie, Pan Mariusz Rakowicz wraz z nauczycielem wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Dąbczu, Panem Marcinem Klibrem przeprowadzili drugi etap nauczania gry w badmintona pt. „Metodyka nauczania gry w badmintona. Poruszanie się po korcie oraz podstawowe uderzenia stosowane w badmintonie”.

Zajęcia były prowadzone na zlecenie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie w obecności doradcy metodycznego Pani Agaty Sadowskiej w ramach sieci współpracy nauczycieli oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

W zajęciach udział wzięło dwunastu nauczycieli, którzy są zainteresowani nauczaniem w swojej szkole tej bardzo atrakcyjnej gry.
Coraz większa popularność tej widowiskowej gry w naszym mieście i powiecie sprawia, że zapotrzebowanie na takie szkolenia są coraz większe. Były więc już rozmowy o kolejnych lekcjach otwartych, tak aby każdy z nauczycieli wychowania fizycznego mógł uatrakcyjniać swoje zajęcia z dziećmi i młodzieżą w swojej szkole.