Lekcja badmintona dla nauczycieli wychowania fizycznego

Z inicjatywą kolejnych zajęć otwartych dla nauczycieli miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego z nauczania badmintona w szkole wyszli dwaj nauczyciele, którzy mają uprawnienia do nauczania tej dyscypliny: Mariusz Rakowicz z ZST – CKZiU w Lesznie oraz Marcin Kliber – nauczyciel w SP Dąbcze.

Do tej pory takie zajęcia odbyły się już dwukrotnie w grudniu 2017 roku i w lutym 2019 roku.

Tym razem tematem zajęć, które odbyły się 18 listopada 2019 roku w sali Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie były „Gry i zabawy w nauczaniu badmintona, przydatne na lekcjach wychowania fizycznego”.

Dzięki życzliwości Pani Dyrektor Renaty Perek, która udostępniła salę sportową i pod okiem doradcy metodycznego Pani Agaty Sadowskiej, zajęcia prowadzone były w ramach sieci współpracy nauczycieli oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem na zlecenie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

W zajęciach udział wzięło 26 nauczycieli, którzy chcieli by wprowadzać tą grę w swojej szkole, tak aby uatrakcyjniać kolejne lekcje wychowania fizycznego.

Prowadzący pokazali duży zakres różnorodnych zabaw i gier w nauczaniu badmintona. Zabawy te miały na celu nauczanie podstaw gry w badmintona, ćwiczenie koordynacji ruchowej, poruszania się po korcie jak i nauczanie i doskonalenie serwu oraz podstawowych uderzeń stosowanych w badmintonie.

Cieszy coraz większe zainteresowanie tą grą w naszym mieście i powiecie. Może kiedyś powrócimy do chlubnych lat świetności badmintona w Lesznie.

Zwiększające się zainteresowanie takimi szkoleniami powoduje, że zapewne odbędą się i kolejne, bo warto dzielić się swoją wiedzą z koleżankami i kolegami po fachu – powiedzieli prowadzący zajęcia – Marcin Kliber i Mariusz Rakowicz.