Komunikat – lekcja online

Informujemy, że w dniach od 26.10.2020 do 8.11.2020 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wszystkie zajęcia odbywać się będą zdalnie. Uczniowie mają obowiązek logowania się na e-dzienniku oraz elektronicznej poczcie imię.nazwisko@zstckziu.pl w czasie kiedy mają zajęcia. Otrzymają tam instrukcje od nauczyciela w jaki sposób, na jakiej platformie lub za pomocą jakiej aplikacji będzie odbywała się lekcja online. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem nauczania hybrydowego obowiązującego w naszej placówce.

Statut ZST CKZiU w Lesznie
Regulamin nauki zdalnej