Pomoc dla mieszkańców Leszna
Bezpłatna pomoc psychologiczna, pedagogiczna, terapeutyczna i edukacyjna w Poradni Rodzinnej Krokus dla MIESZKAŃCÓW LESZNA.
Projekt „Poradnia Rodzinna Krokus” jest współfinansowany przez Miasto Leszno  i trwa od stycznia do grudnia 2022 roku.
W ramach projektu zapewniona jest pomoc doradcza, psychologiczna a także warsztaty rodzinne.
Zadanie realizowane jest przez 5 specjalistów: 3 psychologów i 2 pedagogów. Wszelka świadczona pomoc jest bezpłatna. 
Szczegółowe informacje umieszczono w załączonej broszurze. 
 
Poradnia Rodzinna KROKUS
ul. Mickiewicza 2/3, 64 – 100 Leszno
tel. 506 968 164