Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2023

Taki tytuł otrzymała Nasza szkoła za sprawą grupy uczniów klasy czwartej spedycyjnej.

Młodzi spedytorzy pod okiem p. Anny Dubisz – Grzelak cały rok pracowali nad projektem miasta marzeń „Infinity”. Na zajęciach kształtujących kreatywność opracowali plan przestrzenny miasta wraz z infrastrukturą drogową, wykorzystując do tego zdobytą dotychczas wiedzę i umiejętności. Efektem końcowym podjętych przez uczniów działań koncepcyjnych i manualnych jest makieta miasteczka wraz ze strefami zieleni i oświetleniem, którą można podziwiać w sali Z-1.

Gratulujemy twórcom projektu kreatywności i wyróżnienia w konkursie „Projektanci edukacji. Od pomysłu do projektu”.