Erasmus+ w Koniorze!

Oficjalnie możemy poinformować, że nasza Szkoła bierze udział w projekcie realizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie pt. „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy. Mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”. Jego głównym celem jest podniesienie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego oraz lepsze przygotowanie uczniów do życia zawodowego.  W ramach tego projektu ośmiu uczniów z naszej Szkoły wyjedzie na 4 tygodniowe praktyki zawodowe do Faro w Portugalii w marcu 2024.

W projekcie mogą wziąć udział uczniowie z klas II-V kształcący się w zawodach technik spedytor, technik informatyk oraz technik mechatronik. W dniu 16.10.2023 r odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne, na którym dyr. Marzena Szymańska-Grzegorzek oraz Wiktoria Walenciak przedstawiły założenia programu. Zainteresowanie było ogromne!
Rozpoczynamy więc rekrutację! I życzymy powodzenia najlepszej ósemce!