Oddziały

Nasza szkoła posiada następujące oddziały
Technikum automatyk (więcej)
Technik automatyk to wszechstronny kierunek techniczny, obejmujący swoim zakresem elektrotechnikę, elektronikę, mechanikę, informatykę oraz teleinformatykę.
Technikum mechatroniczne (więcej)
Kształci specjalistów w zakresie: budowy, eksploatacji i diagnostyki urządzeń sterowanych automatycznie z zastosowaniem technik informatycznych.
Technikum informatyczne (więcej)
Na tym kierunku nauczymy Cię projektowania i administrowania sieciami, konfigurowania sprzętu, wdrażania programów, projektowania i wdrażania komputerowych systemów informacji.
Technikum elektroniczne (więcej)
Technik elektronik zajmuje się instalacją, konserwacją urządzeń w różnych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne.
Technikum elektryczne (więcej)
Kształci specjalistów w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną.
Technikum samochodowe (więcej)
Kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych „naszpikowanych” elektroniką i nowoczesnymi technologiami.
Technik spedytor (więcej)

  • planowanie i organizowanie przewozu ładunków w kraju i za granicą,
  • monitorowanie i kontrolowanie przebiegu procesu transportowego,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych, wykorzystania technik negocjacji w spedycji.

Technik przemysłu mody (więcej)
Kształcenie zawodowe teoretyczne obejmuje: Stylizację ubiorów, konstrukcję i modelowanie odzieży oraz materiałoznawstwo odzieżowe
A zdobyte kwalifikacje w zawodzie pozwolą na: Projektowanie wyrobów odzieżowych, oraz organizowanie procesów wytwarzania.

Najnowsze informacje

Ogólne
Karol Kowalski

Przekaż 1,5%

Zachęcamy serdecznie wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć rozwój edukacji oraz wspomóc naszą ukochaną szkołę, do przekazania 1,5% swojego podatku przy rozliczaniu PIT na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół

WIęcej »