Pomoc materialna

STYPENDIA SZKOLNE

Urząd Miasta Leszna przyjmuje wnioski o stypendium szkolne. Miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać 514 zł.
Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2017 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna mieszczącym się przy ul. Przemysłowej 10 w Lesznie pokój 12.

Więcej informacji i druki wniosków na stronie Urzędu Miasta Leszna: leszno.pl/Stypendia_i_zasilki_nowe.html

W razie pytań proszę się skontaktować z pedagogiem szkolnym.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły dla ucznia, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistnienia zdarzenia losowego, określonego niżej wymienionymi zdarzeniami.

Wnioski o przyznanie zasiłku losowego składa się w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku na obowiązującym druku (druk załączony poniżej).

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku losowego w szczególności są:

1/ śmierć członka najbliższej rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

2/ pożar mieszkania,

3/ zalanie mieszkania,

4/ kradzież mienia z mieszkania,

5/ nagłe zwiększenie wydatków edukacyjnych, poparte pozytywną opinię pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły,

pod warunkiem, że zdarzenia te uzasadniają pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym.

Zasiłek szkolny przyznawany jest raz lub kilka razy w roku w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

 

Druk wniosku można pobrać ze strony http://www.leszno.pl/Stypendia_i_zasilki,642.html

 

POMOC SOCJALNA

1. Uczniom szkół zarówno publicznych jak i społecznych oraz prywatnych przysługuje pomoc socjalna w przypadku, gdy ich rodziny znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, tzn. ich dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – 623 zł. W przypadku gdy dochód rodziców lub opiekunów dziecka nie przekracza tego progu, mogą się oni starać o zasiłek rodzinny. Jeżeli zostanie on przyznany, mają również prawo ubiegać się o różnego rodzaju dodatki, w tym trzy związane z obowiązkiem szkolnym dziecka.

  • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, który przysługuje przez 10 miesięcy w roku od września do czerwca następnego roku kalendarzowego w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.
  • Dodatek z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nowego roku szkolnego. Przysługuje tylko raz w roku i jest to jednorazowa wypłata kwoty 100 zł na dziecko.
  • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – przyznawany jest w wysokości 80 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia, jeśli legitymuje się ono orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Pomocy socjalnej udzielają Ośrodki Pomocy Rodzinie w zależności od miejsca zamieszkania, tam też należy pobrać i złożyć odpowiedni wniosek.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie ma swoja siedzibę przy ulicy Korczaka 5

 

Druk wniosku można pobrać ze strony: http://mopr.leszno.sisco.info/?id=576

 

Najnowsze informacje

Ogólne
Karol Kowalski

Przekaż 1,5%

Zachęcamy serdecznie wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć rozwój edukacji oraz wspomóc naszą ukochaną szkołę, do przekazania 1,5% swojego podatku przy rozliczaniu PIT na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół

WIęcej »
Konkurs
pawel

Talent i pasja startem do kariery

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ogłasza konkurs multimedialny organizowany w ramach Europejskiego Dnia Talentów. Osoby które chciałyby wziąć udział w konkursie są proszone o zgłaszanie

WIęcej »