INFORMACJA DLA RODZICÓW

Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień organizuje we wrześniu warsztaty dla rodziców nastolatków – szczegóły na plakacie. Serdecznie zachęcam.

STYPENDIUM EDUKACYJNE

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas I – IV spełniający kryteria wymienione poniżej. UCHWAŁA NR XXVIII/427/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA Miejski Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (wyciąg-stypendia edukacyjne) § 8. 1. 1. Stypendium edukacyjne może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria: 1) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych, 2) na […]

ZBIERAMY NAKRĘTKI DLA MIKOŁAJA

Od dziś do 16. września w naszej szkole trwała będzie zbiórka nakrętek. Akcja ta zorganizowana jest dla czteroletniego Mikołaja Leśniewicza , który od urodzenia zmaga się z wieloma chorobami i wymaga stałej rehabilitacji. Nakrętki należy wrzucać do pudełka w szatni (lub innych przeznaczonych na nakrętki) albo zanieść do pedagoga. 17 września podczas  pikniku na lotnisku w strefie EKO również można […]

Stypendium szkolne

Urząd Miasta Leszna przyjmuje wnioski o stypendium szkolne. Miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać 514 zł. Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2016 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna mieszczącym się przy ul. Przemysłowej 10 w Lesznie pokój 12. Więcej informacji i druki wniosków na stronie Urzędu Miasta Leszna: leszno.pl/Stypendia_i_zasilki_nowe.html W razie […]

PONOWNIE „ŚRODY dla MŁODYCH”

Zapraszamy młodzież oraz rodziców i opiekunów na konsultacje z psychologiem. Tym razem w każdą środę kwietnia (tj. 6, 13, 20, 27 kwietnia) w Centrum Profilaktyki przy ul. Średniej w godzinach od 14.00 – 18.00. Zgłaszać się mogą wszyscy, którzy chcieliby w jakichkolwiek sprawach dotyczących młodzieży uzyskać wsparcie lub poradę psychologa. Konsultacje z rodzicami dotyczyć mogą jedynie […]

„Szlachetna Paczka” trafiła do rodziny

Nasza szkoła, po raz kolejny przejęła funkcję św. Mikołaja. Przygotowana przez społeczność ZST paczka dotarła do rodziny, która nie kryła wielkiej radości i wzruszenia. Cała rodzina jest wdzięczna za wszystko co otrzymała, a zwłaszcza za wsparcie i wiarę, że ich los się odmieni. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania paczki – razem daliśmy rodzinie w trudnej sytuacji nadzieję na […]

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Wolontariat nie jest nam obcy! Uczniowie naszej szkoły chętnie pomagają znajdującym się w potrzebie. Czynnie działamy w „Drużynie szpiku”, oddajemy krew, dokładamy grosiki do „Góry Grosza”. Wspomagamy „Szlachetną Paczkę”, „Kilometry Dobra”, WOŚP oraz zbieramy karmę dla zwierząt w schronisku. Chętnie spotykamy się z pensjonariuszami DPS w Lesznie. 7 grudnia spotkaliśmy się z panią Agnieszką Łaszczyńską z fundacji „Jesienny Uśmiech”, która opowiedziała […]

ŚRODY dla MŁODYCH

Pod takim hasłem zapraszamy młodzież oraz rodziców i opiekunów na konsultacje z psychologiem, które odbywają się w każdą grudniową środę (tj. 9, 16, 23 i 30 grudnia) w Centrum Profilaktyki przy ul. Średniej w godzinach od 14.00 – 18.00. Zgłaszać się mogą wszyscy, którzy chcieliby w jakichkolwiek sprawach dotyczących młodzieży uzyskać wsparcie lub poradę psychologa. […]

Młodzież ZST przeciwko cyberprzemocy

Czwartek 26 listopada br. był w naszej szkole dniem poświęconym cyberprzemocy. Młodzież miała możliwość uczestniczenia w warsztatach poświęconych różnym formom przemocy w sieci. Uczniowie przedyskutowali problem sekstingu i kreowania swojego wizerunku w sieci, zmierzyli się z językiem nienawiści w komentarzach i poznali losy nastolatków, którzy tego doświadczyli. Uczestnicy warsztatów ćwiczyli też zachowania asertywne. W bibliotece […]

ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW

Stowarzyszenie „Nasza Alternatywa” zaprasza na nieodpłatne szkolenie dla rodziców, którego program realizowany będzie w formie wykładów, prezentacji i dyskusji. Termin spotkania: 5 listopada 2015r. (czwartek) w godzinach 16.00 – 21.00 Program szkolenia Środki psychoaktywne – sygnały ostrzegawcze dotyczące zażywania różnych środków psychoaktywnych, wpływ na organizm – szkody i zagrożenia, testy potwierdzające zażywanie. Rozpoznawanie i diagnoza sytuacji, w których nastolatek zażywa środki psychoaktywne. Pomoc […]