Kolejna akcja krwiodawstwa w „Koniorze”

W poniedziałek  8 czerwca 2015  roku w Zespole Szkół Technicznych w Lesznie (Koniorze ) odbyła się Akcja Honorowego Oddawania Krwodawstwa zorganizowana przez szkolny Klub Krwiodawców „Wampirek”.

Honorowo krew oddało 25 ucznów oraz wicedyrektor Andrzej Stężały . Zebrano 11,7 litra tego cennego płynu którego niczym nie da się zastąpić .

Była to już czwarta akcja zorganizowana w roku szkolnym 2014/15 .

W poprzednich trzech akcjach   22.09.2014 , 15.12.2014 oraz 9.03.2015 uczniowie ZST oddali prawie 90 litrów krwi ( dokładnie 84, 6 lira tego niezastąpionego leku )

W bieżącym roku szkolnym :

  • 29 uczniów po raz pierwszy oddało honorowo krew
  • 16 uczniów zarejestrowało się jako potencjalni dawcy szpiku kostnego

 

Klub Krwiodawców „Wampirek” powstał z inicjatywy uczniów oraz pana Rafała Beceli w październiku 2004 roku obchodzi w tym roku szkolnym okrągłą 10 rocznicę swojego istnienia .