Technik Elektryk

Technik elektryk to zawód bardzo poszukiwany wśród pracodawców. Kadra techniczna niezbędna jest w kierowaniu robotami budowlanymi i wykonywaniem pomiarów odbiorczych. Praca technika elektryka jest odpowiedzialna, ale i dobrze płatna, umożliwia także zarządzanie ludźmi.

Kształcimy kadrę specjalistów w zawodzie dla „niskich napięć” !!! Szkoła współpracuje z firmą Enea S.A.

 

Wybierając kierunek technik elektryk nauczysz się:

· instalowanie maszyn i urządzeń elektrycznych: silników, transformatorów, urządzeń elektrotermicznych,

· czytanie elektrycznych projektów i dokumentacji technicznej

· planowanie instalacji oświetleniowych w budynkach,

· montaż instalacji elektrycznych w budynkach mieszkaniowych, przemysłowych, użyteczności publicznej,

· wykonywanie pomiarów elektrycznych niezbędnych do protokołów odbiorczych instalacji w budynkach,

· naprawa urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym,

· naprawa urządzeń elektroenergetycznych,

· konserwacja urządzeń elektrycznych energetyki odnawialnej.

Zatrudnienie:

· w sektorze budowlanym przy wykonywaniu instalacji i pomiarów elektrycznych w budynkach,

· w sektorze usług przy naprawie maszyn elektrycznych,

· w firmach projektowych przy wykonywaniu rysunków na planach instalacyjnych i rysunków rozdzielnic elektrycznych,

· w punktach handlowych jako doradca techniczny przy sprzedaży sprzętu elektrycznego,

· w firmach rozwijających nowoczesne technologie energii ekologicznej.

 

Ryzyko

 

 

Kształcenie:

4 lata nauki po gimnazjum lub 5 lat nauki po szkole podstawowej zakończone MATURĄ i tytułem TECHNIK ELEKTRYK przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

języki obce: język angielski, język niemiecki, język angielski zawodowy w branży elektrycznej.

 

Kwalifikacje:

 

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Najnowsze informacje

Uczniowie
pawel

Wycieczka klasy 3 TI

12 kwietnia 2024 roku klasa 3 TI pod opieką wychowawcy klasy Pana Mariusza Rakowicza oraz Pani psycholog Wiolety Wysocińskiej uczestniczyli w wycieczce do „Niewidzialnego Świata”.

WIęcej »