Technik Mechatronik

Technik mechatronik to nowoczesny kierunek techniczny

stanowiący połączenie zagadnień z dziedziny mechaniki, elektroniki oraz informatyki.

Atutem naszej szkoły jest przygotowanie do nauki mechatroniki zarówno pod kątem teoretycznym jak i praktycznym. Posiadamy nowoczesne stanowiska dydaktyczne do nauki podstaw automatyki przemysłowej, robotyki, sensoryki, pneumatyki, elektropneumatyki, oraz programowania sterowników PLC różnych firm.

Wiedza w zakresie mechatroniki rozwijana jest również na zajęciach pozalekcyjnych, gdzie uczniowie poznają tajniki montażu układów elektromechanicznych, programowania sterowników

mikroprocesorowych, a nawet montażu i programowania robotów. Innowacyjnym przedsięwzięciem naszej szkoły są zajęcia poświęcone budowie, uruchamianiu i programowaniu drukarek 3D.

Wybierając kierunek technik mechatronik nauczysz się:

· montażu i uruchamiania układów elektromechanicznych,

· zasad działania i wykorzystania układów pneumatycznych, hydraulicznych, oraz elektrycznych i elektronicznych, wykorzystywanych w zautomatyzowanych procesach produkcji nowoczesnych przedsiębiorstw, jak i w urządzeniach nowoczesnego gospodarstwa domowego, czy w technice samochodowej,

· programowania sterowników mikroprocesorowych w językach wysokiego poziomu, wykorzystywanych w elektronice, automatyce i robotyce.

Zatrudnienie:

· w zakładach o zautomatyzowanym cyklu produkcyjnym, wykorzystujących roboty i inne urządzenia,

· zakładach zajmujących się wytwarzaniem urządzeń mechatronicznych,

· w serwisach obsługujących urządzenia mechatroniczne, również jako serwis mobilny.

Kształcenie:

4 lata nauki po gimnazjum lub 5 lat nauki po szkole podstawowej zakończone MATURĄ i tytułem TECHNIK MECHATRONIK przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

języki obce: język angielski, język niemiecki, język angielski zawodowy w branży mechatronicznej.

Kwalifikacje:

EE.02. Montaż, uruchomianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

EE.21.Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Najnowsze informacje

Uczniowie
pawel

Wycieczka klasy 3 TI

12 kwietnia 2024 roku klasa 3 TI pod opieką wychowawcy klasy Pana Mariusza Rakowicza oraz Pani psycholog Wiolety Wysocińskiej uczestniczyli w wycieczce do „Niewidzialnego Świata”.

WIęcej »