UWAGA PIERWSZOKLASIŚCI!
Spotkanie uczniów klas pierwszych z wychowawcami odbędzie się 28 sierpnia 2015r. o godz. 11.00.
Na spotkanie proszę przynieść długopis, ponieważ w tym dniu odbędzie się test językowy dotyczący przydziału do grupy zaawansowania.