Wręczenie dyplomu „Już pływam”

Leszczyńskie Stowarzyszenie „Dzieciom Niepełnosprawnym”
Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. J. A. Komeńskiego w Lesznie
Centrum Konferencji i Rekreacji „Akwawit” w Lesznie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie

Wręczenie dyplomu „Już pływam” uczestnikom XVIII edycji kursu nauki pływania dzieci i młodzieży subregionu Leszna

1. PROGRAM SPOTKANIA
2. POWITANIE
3. WRĘCZENIE DYPLOMU „JUŻ PŁYWAM” UCZETNIKOM XVIII EDYCJI KURSU NAUKI PŁYWANIA
4. WRĘCZENIE DYPLOMU lidera najaktywniejszego w roku akademickim 2016/2017studenta wolontariusza programu „Już pływam”.
5. WRĘCZENIE DYPLOMU Zespołowi obsługi elektronicznej Międzynarodowej Paraolimpiady W Pływaniu im. prof. Sławomira Drozdowskiego pod kierunkiem dr Szymona Biernata członka LSDN, nauczyciela informatyki Zespołu Szkół Technicznych, PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, instytucjom, zakładom pracy, osobom fizycznym współpracującymi z LSDN.
6. Dyskusja – Konsumpcja napoje i słodycze członka wspierającego LSDN Prezesa CKiR Akwawit w Lesznie Przemysława Biechowiaka.
7. Zakończenie godz. 14 Zajęcia planowe na pływalni od godz. 14 do godz. 15 .
POWITANIE osób zaproszonych na wręczenie dyplomu Już pływam 2017.02.23
Barbara Mroczkowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Leszna.
Tomasz Szymański – Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta LESZNA,.
Aldona Leciejewska w imieniu Przemysława Biechowiaka – Prezesa Centrum Rekreacji i Konferencji „Akwawit” , Artur Marciniak – Drukarnia Leszno ,Mateusz Juśkiewicz – kierownik PCPR, Plac Kościuszki 5, 64-100 Leszno., Renata Perek – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku , Joanna Winiarska – Wicedyrektor SOSW im. Fr. Ratajczaka W RYDZYNIE
Doc. dr Arleta Loga – Wicedyrektor Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej PWSZ im. J. A. Komeńskiego
Przedstawiciele LSDN ; Józef Lorych, .Maria Halina Ławniczak, .Janina Grun, Emilia Konieczna,
Studentów wolontariuszy liderów realizacji programu „Już pływam” MARTYNA JUZYK, MAŁGORZATA PRUCIŃSKA, ALEKSANDRA SZPOPER.

Dr Biernata Szymona – wraz zespołem informatyków obsługi międzynarodowej paraolimpiady w pływaniu KAMIL TOMASZEWSKI, TOMASZ WOJTKOWIAK,
Dyplom „JUŻ PŁYWAM” OTRZYMALI;
UCZNIOWIE szkoły dla słabosłyszących i niesłyszących SOSW im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie; Maksymilian Kasztelan, Michał Gołąbek, Sebastian Sijka, Mariusz Grablewski, Natalia Mika Opiekun Sławomir Dębowicz Klaudia Konopka, Natalia Stefańska, Kacper Naskręt, Marcin Andrzejewski, Maciej Wożniak., Adrian Piosik. Opiekun; Elżbieta Nowak.

W roku akademickim 2016/2017 Dyplom lidera najaktywniejszego studenta wolontariusza programu „Już pływam” otrzymała; Martyna Juzyk , a I-go wicelidera najaktywniejszego wolontariusza programu „Już pływam” – Małgorzata Prucińska, a Aleksandra Szpoper II-go wicelidera wolontariusza programu „Już pływam” DYPLOM uznania dla zespołu informatyków XV Międzynarodowej Paraolimpiady W Pływaniu im. prof. Sławomira Drozdowskiego otrzymali ; dr inż. Szymon Biernat członek LSDN, nauczyciel informatyki Zespołu Szkół Technicznych, KAMIL TOMASZEWSKI, TOMASZ WOJTKOWIAK uczniowie informatyki ZST w Lesznie, Nauczyciele akademiccy PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, przedstawiciele instytucji, zakładów pracy, osobom fizycznym współpracującymi z LSDN. Nauka pływania jest integralną częścią programu „JUŻ PŁYWAM”. W XVIII edycji nauki pływania uczestniczyło 20 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W tym 11 uczniów z niepełnosprawnością słuchu. Nauka pływania obejmowała 20 godzin i trwała od 1 października 2016 roku do 30 stycznia 2017 roku. To, że dzieci i młodzież każdego roku uczestniczą w nauce pływania jest wypadkową z integrowanych działań Leszczyńskiego Stowarzyszenia „Dzieciom Niepełnosprawnym” z Instytutem Zdrowia i Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Centrum Konferencji i Rekreacji „AKWAWIT” w Lesznie., Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie nauczycieli, instruktorów, rehabilitantów, terapeutów, wolontariuszy realizujących program „JUŻ PŁYWAM”.

Program ‘JUŻ PŁYWAM’ obejmuje pływanie korekcyjno – kompensacyjne i wspomaganie rozwoju psycho – fizycznego i społecznego dzieci, młodzieży. Pływanie sportowe oraz pływanie rekreacyjne. Programem „JUŻ PŁYWAM’ objęto 913 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W tym 793 pływaniem korekcyjno kompensacyjnym i wspomagania rozwoju, 160 pływaniem sportowym i 60 pływaniem rekreacyjnym. Program ‘JUŻ PŁYWAM’ wspomaga 107 wolontariuszy. W tym 40 studentów IZiKF PWSZ w Lesznie, 67 nauczycieli akademickich, nauczycieli wychowania fizycznego szkół, terapeutów, rehabilitantów, opiekunów dzieci.

Program „JUŻ PŁYWAM” od 2005 roku był realizowany pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Sławomira Drozdowskiego dyrektora IWF PWSZ w Lesznie. Honorowy patronat sprawowali Małgorzata Adamczak Senator RP i Wojciech Ziemniak Poseł RP – prezes UKS Jantar w Racocie. W XVIII edycji nauki pływania podstawowe umiejętności w pływaniu opanowali i komisja pod kierunkiem doc. dr Władysława Nowocińskiego dyplomy ‘JUŻ PŁYWAM’ z rąk przedstawicieli, władz lokalnych, samorządowych, oświatowych otrzymali:
UCZNIOWIE szkoły dla słabosłyszących i niesłyszących SOSW im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie; Maksymilian Kasztelan, Michał Gołąbek, Sebastian Sijka, Mariusz Grablewski, Natalia Mika Opiekun Sławomir Dębowicz Klaudia Konopka, Natalia Stefańska, Kacper Naskręt, Marcin Andrzejewski, Maciej Wożniak., Adrian Piosik. Opiekun; Elżbieta Nowak.

Dokonując oceny realizacji programu ‘JUŻ PŁYWAM’ doc. dr Władysław Nowociński stwierdził, że wniósł on wiele znaczących i wartościowych elementów do życia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a szczególnie w korygowaniu, kompensowaniu i wspomaganiu rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Rozwoju zainteresowań i zdolności w pływaniu, Społecznej integracji i komunikacji. Orientacji przestrzennej. Samodzielnego korzystania z Miejskiej Komunikacji. Dowartościowanie społeczne.

Pływanie sportowe w środowisku niepełnosprawnych objętych programem po 2003 roku stało się powszechne. 80 % kadry – reprezentacji województwa Wielkopolskiego to uczestnicy programu „JUŻ PŁYWAM”. Wielu z nich na mistrzostwach w pływaniu Regionu, Wielkopolski i Polski zdobywa czołowe miejsca, a od 2008 roku tytuł drużynowego Mistrza Województwa Wielkopolski i Polski.

W zakończeniu wystąpienia doc. dr W. Nowociński poinformował, że pływanie rekreacyjnego było ostatnim ogniwem zamykającym problem pływania niepełnosprawnych programu „JUŻ PŁYWAM”. W roku szkolnym 2010/ 2011 od 1 października pływanie rekreacyjne zostało włączone do programu „JUŻ PŁYWAM” na pływalni „AKWAWIT”, a 25 maja 2010 roku odbył się I Międzynarodowy Konwaliowy Spływ Kajakowy z udziałem 48 dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dyskusja – Konsumpcja napoje i słodycze członka wspierającego LSDN Prezesa CKiR Akwawit w Lesznie Przemysława Biechowiaka przebiegała w bardzo pogodnej i życzliwej atmosferze. Sławomir Dębowicz nauczyciel – wieloletni instruktor programu „Już pływam” zwrócił uwagę na to , że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach na pływalni. Są bardzo szczęśliwe i oczekują dalszej kontynuacji. Martyna Juzyk lider najaktywniejszego studenta wolontariusza programu „Już pływam” w imieniu uczestników programu „JUŻ PŁYWAM” podziękowała przedstawicielom, władz samorządu miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego, MOPR i PCPR. JM prof. dr hab. Maciejowi Pietrzakowi Rektorowi PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, instytucjom, zakładom pracy, dyrekcjom szkół i placówek kształcenia specjalnego za wspieranie programu „JUŻ PŁYWAM”.

Tekst .dr doc. Władysław Nowociński
Foto. KAMIL TOMASZEWSKI, TOMASZ WOJTKOWIAK,