Wolne miejsca w klasach pierwszych w Zespole Szkół Technicznych

Wolne miejsca w klasach pierwszych w Zespole Szkół Technicznych – Zapraszamy dziewczyny

Technik spedytor – 3 miejsca wolne

Technik  elektryk – 3 miejsca wole

Technik  informatyk – 2 miejsca wolne