Nowy przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Dnia 17.10.2017 roku odbyło się zebranie samorządów klasowych, podczas którego zatwierdzona została kandydatura Krzysztofa Szczepańskiego jako przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Decyzją Rady zastępcą wybrany został Jakub Kociucki, a funkcję sekretarza przejął Maksymilian Płonka. Do grona ścisłych współpracowników należą także Izabela Robakowska, Zuzanna Polewicz, Przemysław Schlotz, Jakub Żukowski, Mikołaj Jędrzychowski oraz Mikołaj Rybinski. Zapraszamy chętnych do współpracy.