Warsztaty zawodowo-językowe

W dniu 26.10.2017 klasa III TOS brała udział w warsztatach zawodowo-językowych. Uczniowie w trakcie tych zajęć pracowali w małych grupach, w których wyłaniali lidera i przydzielali zadania.

Celem warsztatów było zaprojektowanie trasy przewozu towarów, dobranie właściwego środka transportu oraz określenie czynności charakterystycznych dla zawodów spedycyjno-logistycznych.

Ponieważ znajomość języka niemieckiego w branży TSL (transport, spedycja, logistyka) jest niezbędna, uczniowie prezentowali swoje projekty w tym właśnie języku. Poznali słownictwo wykorzystywane w problematyce transportowo-spedycyjnej.

Nad realizacją projektu od strony zawodowej czuwała p. Anna Dubisz-Grzelak przy konsultacji p. Katarzyny Kolan.