Nowy rok z nowymi partnerami KMO

Kluby niejednokrotnie dzielą od Warszawy setki kilometrów – mówi Zuzanna Michalska, koordynatorka programu KMO. Na wydarzenia organizowane w Centrum Nauki Kopernik edukatorzy muszą często jechać wiele godzin, a KMO ponosi wysokie koszty przejazdów i noclegów. Lokalizacja części tych wydarzeń w regionach pozwoli opiekunom zaoszczędzić czas, a nam środki finansowe na działania merytoryczne. Wierzymy, że partnerzy – będąc w stałym kontakcie z klubami – są w stanie najlepiej rozpoznać potrzeby edukatorów ze swojego regionu.

Porozumienia partnerskie podpisaliśmy z Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach (woj. małopolskie), Łódzkim Uniwersytetem Dziecięcym Politechniki Łódzkiej (woj. łódzkie), Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie (woj. lubelskie), Zespołem Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie (woj. wielkopolskie), Uniwersytetem Wrocławskim (woj. dolnośląskie), Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (woj. wielkopolskie) oraz Uniwersytetem w Białymstoku (woj. podlaskie). Przedłużyliśmy również obowiązujące od października 2014 roku umowy z rzeszowskim Stowarzyszeniem ExploRes (woj. podkarpackie) i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie). Więcej – czytaj…