STYPENDIA SZKOLNE

Urząd Miasta Leszna przyjmuje wnioski o stypendium szkolne. Miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać 514 zł.
Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2018 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna mieszczącym się przy ul. Przemysłowej 10 w Lesznie pokój 12.
Więcej informacji i druki wniosków na stronie Urzędu Miasta Leszna:leszno.pl/Stypendia_i_zasilki_nowe.html
W razie pytań proszę się skontaktować z pedagogiem szkolnym.