8 Kluczowych Kompetencji

W ostatnich latach kompetencje zyskały na znaczeniu i stają się coraz bardziej identyfikowane, dlatego istnieje wiele podziałów na różne ich zestawy. Każdy z nich dedykowany jest określonej roli jaką człowiek pełni w życiu. W 2006 roku Unia Europejska przyjęła Krajowe Ramy Odniesienia Kluczowych Kompetencji. Oznacza to, że zostały określone uniwersalne kompetencje ucznia kończącego szkołę, które są niezbędne, by uczestniczyć w życiu społecznym, dążyć do samorealizacji i pozyskać zatrudnienie.
Do określonych kompetencji należy: komunikacja w języku ojczystym, komunikacja w języku obcym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna. Zachęcamy do zapoznania się z gazetką informacyjną która znajduje się w „ALEI DORADZTWA ZAWODOWEGO” czyli w budynku D korytarz B. Znajdziecie tam zdefiniowane poszczególne kompetencje oraz umiejętności jakie za sobą niosą. Zachęcamy do przeanalizowania swoich zasobów aby wiedzieć które z obszarów należy udoskonalać.