„Kultura bezpieczeństwa” w ZST – CKZiU w Lesznie

Około pół tysiąca uczniów z Leszna i regionu wzięło udział w drzwiach otwartych pod hasłem „Kultura bezpieczeństwa”. Zorganizował je leszczyński oddział Państwowej Inspekcji Pracy wraz z Zespołem Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Gościliśmy w murach naszej szkoły uczniów z Wolsztyna, Poladowa, Gostynia oraz techników leszczyńskich.

Podczas  rozpoczęcia na sali gimnastycznej pracownicy ENEA Operator w obecności kierownika oddziału leszczyńskiego PIP-u p. Danuty Goździewicz-Suchanek oraz kierownika rejonu dystrybucji ENEA Operator Leszno przedstawili inscenizację jak ratować porażonego prądem elektrycznym.

Uczniowie mieli okazję wziąć udział w warsztatach w różnych pracowniach. Na boisku sprzęt ochronny i roboczy prezentowała firma Enea. Pojawiło się też tam stanowisko do pracy na wysokości. Młodzież wzięła udział w warsztatach z pierwszej pomocy oraz w wykładzie „Pierwsza praca – prawa i obowiązki”.

W świetlicy szkolnej działała słodka kawiarenka.

Dzisiejsze drzwi otwarte były owocnym czasem dla młodych ludzi, którzy już za chwilę będą na rynku pracy.