Święto Niepodległości

Dnia  8. listopada 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Niepodległości. Przyłączyliśmy się do  akcji: “Szkoła do hymnu”  i o godzinie 11:11 wszyscy  uczniowie odśpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego. Następnie zaśpiewano Rotę I Pieśń Legionów.

Klasy wykonały plakaty z okazji Święta Niepodległości, które prezentowane były na korytarzach szkolnych. Podczas  przerw odbywał się koncert  szkolnego zespołu ,,Forever Young”.