Kolejny zakup Rady Rodziców

W ostatnim czasie Rada Rodziców dokonała kolejnych zakupów na rzecz naszej szkoły. Wcześniej pisaliśmy o sprezentowaniu kilkudziesięciu książek do biblioteki szkolnej. Kolejnym zakupem są tablice i kalkulatory do sali matematycznej, gdzie uczniowie mogą pracować innowacyjną metodą Petera Liljedahla „Myśląca klasa” polegającą na pracy w grupach przy rozwiązywaniu zadań. Zakupiono również 100 rozkładanych krzeseł, które będą wykorzystywane podczas egzaminów maturalnych i zawodowych a także na apelach i uroczystościach szkolnych.