„Pączki do rączki”
W „Tłusty czwartek” -20 lutego 2020r.  wzięliśmy udział w akcji charytatywnej „Pączki do rączki”, z której dochód został przeznaczony na leczenie i rehabilitację Jasia (3 lata), Antka (5 miesięcy) i Kamila (11 lat).
Dzięki Waszej wrażliwości i ofiarności zebraliśmy kwotę 989,22 zł
Dziękujemy za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.