„Dzień drzewa” w Zespole Szkół Technicznych CKZiU

„Dzień Drzewa” przypada 10 października. Jest to międzynarodowa i spontaniczna akcja sadzenia drzew, a także promocji zieleni, mająca na celu zwiększyć świadomość ekologiczną w społeczeństwie. W dzisiejszych czasach, coraz więcej terenów zielonych zastępujemy betonowymi konstrukcjami, parkingami czy placami. Traci na tym krajobraz, ale także człowiek, gdyż coraz mniej obcujemy z przyrodą i coraz częściej żyjemy w zanieczyszczonych miastach. W związku z tym ,iż naszym wolontariuszom nie są obojętne działania związane z ekologią, w dniu 12 października posadzili przed budynkiem CKP symboliczne drzewo. Drzewo to ma nam przypominać o tym, że to one stanowią ozdobę naszego krajobrazu ale również są naturalną barierę ochronną przeciwko pyłom i hałasowi. Obok stanęła również tabliczka informacyjna z rokiem posadzenia którą ufundował nasz nauczyciel Pan Krzysztof Peisert. Wszystkim zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy.