Z Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wiadomość z ostatniej chwili: z ofertą zajęć adresowanych do młodzieży dołączył Wydział Fizyki i Astronomii. Ponieważ zajęcia zaczynają się już w najbliższy piątek, przesyłamy Państwu dodatkowy newsletter  z informacją o tych zajęciach.

Zajęcia dla maturzystów będą się odbywały co piątek, poczynając od 26 lutego, w godzinach 17.15 – 18.45. Podczas zajęć rozwiązywane będą zadania maturalne.

Natomiast w środy będą się odbywały pokazy doświadczeń powiązane z różnymi działami fizyki, adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Pierwszy pokaz odbędzie się 3 marca br. w godz. 15.30 – 17.00 i będzie dotyczył:

Demonstrowanie różnych rodzajów ruchu: jednostajny, jednostajnie przyspieszony i spadek swobodny.              

 • w doświadczeniach fizycznych zostanie pokazane, że spadanie ciał w polu grawitacyjnym nie zależy od masy spadającego ciała i jak spadek zależy od kształtu ciała;
 • jak ciała spadają gdy pozbędziemy się oporu powietrza w próżniowej rurze Newtona,
 • a jak przebiegają ruchy w warunkach przeciwieństwa próżni czyli w warunkach silnego strumienia powietrza z możliwością wytworzenia powietrznej lewitacji ciał.

Nośnik/platforma ,na którym będzie prowadzony cykl  Google Meet .                                                       

 • Uwagi:
 • Osoby, które chcą wziąć udział w zajęciach muszą posiadać konto Google (*@gmail.com).
 • Na zajęcia dla maturzystów zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy W.Wolak@if.uz.zgora.pl
  Maksymalna liczba uczestników  – 15 osób.
 • Na pokazy dla uczniów szkół ponadpodstawowychzgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy S.Jerzyniak@if.uz.zgora.pl
  Maksymalna liczba uczestników  – 30 osób.